مورفولوژی کرم(ساختار بدن کرم)

 

بدن کرم متشکل از حلقه ها یا دوایری است که بطور کم و بیش یکنواخت در طول بدن کرم وجود دارند.بر خلاف کرم های استوانه ای گونه های کمی از کرمها ممکن است در قسمت پشتی - شکمی پهن باشند.سطح پشتی بدن کرم با رنگ تیره تر که از وسط پشت کرم می گذرد قابل تشخیص است. این خط همان رگ خونی پشت کرم است که درست در زیر پوست نیمه شفاف آن قرار دارد؛ و سطح شکمی کرم را نیز می توان به وسیله پاپیل و سوراخ های تناسلی موجود در قسمت جلویی شناسایی کرد.

حلقه بندی بدن کرم :

 بدن کرم حدوداً دارای صد تا صد و بیست بخش کوچک و حلقه ای است که بوسیله شکافهای دایره ای مجزا یا شیار های موجود بر روی بدن از یکدیگر جدا می شوند. این تقسیم بندی تا قسمت های داخلی حفره بدن و سیستم های خاص درونی ادامه می یابد.

کلیتلوم :

 حدود دو سانتی متر در پشت یک کرم خاکی بالغ ، حلقه ای ضخیم یا قسمتی غده مانند وجود دارد که دیواره بدن کرم در آنجا ضخیم تر است. این قسمت از بدن کرم ، کلیتلوم نام دارد.در فصل تولید مثل ، این کلیتلوم یک کوکون یا بیشتر تولید می کند که حاوی تخمک است.

 ستا (موهای موجود بر روی بدن کرم ):

 هر بخش از بدن کرم بجز قطعات اول و آخر، دارای یک ردیف حلقوی استوانه ای شکل (با ترتیب پری کتین) از 80 تا 120 موی ریز و زبر است که به شکل حرف s و زرد رنگ است. این موها به گونه ای هستند که نصف آنها در داخل دیواره بدنی کرم و نیمی دیگر به صورت پس و پیش روی سطح بدن کرم قرار دارند و به کرم کمک می کنند تا بتواند حرکت کند. مو های بدن کرم با چشم غیر مسلح دیده نمی شوند و از نظر تعداد و ترتیب قرار گرفتن روی بدن کرم نیز متفاوت می باشند.

 انواع شکافها و روزنه های موجود در بدن کرم :

 1- دهان:دهان شامل سوراخی نسبتاً بزرگ و اریب در قسمت انتهایی جلوی بدن است که پیش دهان از قسمت پشت مانند یک لب از آن آویزان است.

2- مقعد:مقعد سوراخی کوچک ، عمودی و شکاف مانند در انتهای آخرین بخش بدن کرم است.

3- سوراخهای پشتی:این سوراخها در شیار میانی پشت کرم بوده و از بند 12و13 تا بند یکی مانده به آخر ادامه دارد که در هر شیار یک سوراخ بسیار کوچک وجود دارد که به نام سوراخهای پشتی ، شناخته می شوند. مایع  شیری رنگ بطور مرتب از این سوراخها به بیرون می تراود تا دیواره بدن کرم را برای انجام تنفس و رطوبت نگهدارد.

 

/ 0 نظر / 46 بازدید