مقایسه خصوصیات شیمیایی کود دامی با ورمی کمپوست

 

 

جدول مقایسه خصوصیات شیمیایی کود دامی پوسیده با ورمی کمپوست

ردیف

خصوصیات

ورمی کمپوست

کود دامی پوسیده

1

PH

7/5

7/5

2

EC (میلی موس بر سانتیمتر) (ds/m)

10

12/5

3

ازت یا نیتروژن (N) (درصد)

1/66

0/53

4

O.C (درصد) (قسمت در میلیون) ((mg/kg

21

15/9

5

فسفر(P) (قسمت در میلیون) ((mg/kg

5600

4100

6

پتاسیم (K) (قسمت در میلیون) ((mg/kg

1700

9200

7

کلسیم (Ca) (قسمت در میلیون) ((mg/kg

4600

3400

8

آهن (Fe) (قسمت در میلیون) ((mg/kg

 

9740

7470

9

روی (Zn) (قسمت در میلیون) ((mg/kg

126

95

10

منگنز (Mn) (قسمت در میلیون) ((mg/kg

450

420

11

مس ((Cu (قسمت در میلیون) ((mg/kg

35       

31

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید