چرا ورمی کمپوست؟

 
 استفاده مداوم از مواد شیمیایی ، میزان کربن آلی را کاهش داده و در نتیجه منجر به آبشویی بیش تر می گردد . با گذشت زمان انباشت نمک ها موجب تغییر PH خاک و در نتیجه کاهش باروری آن می گردد ،پوسته ی تشکیل شده در سطح خاک تخلخل آن را تحت تأثیر قرار داده و به دلیل کمبود خاک های سطحی مطلوب میزان باروری و حاصل خیزی خاک  کاهش یافته است،در حال حاضر کشاورزان برای ترمیم و بهبود ترکیبات خاک تمایل به بازگشت به کشاورزی آلی دارند .

 

کود ورمی کمپوست با خواص سرعت تجزیه آرام ، قابلیت نگهداری آب ، تهویه ، تخلخل و دارای ساختار خوب ،که می تواند ریشه ی گیاه را در برابر دماهای بالا محافظت کرده ، فرسایش خاک را کاهش داده و هم چنین علف های هرز را کنترل کرده و حاوی آنزیم های پروتئاز ، لیپاز ، آمیلاز ، سلولاز ، لیگناز و کیتیناز و عاری از عوامل بیماری زا و دارا بودن ویتامین ها ، آنتی بیوتیک ها و هورمون های رشد و هم چنین دارای ریز جامعه گیاهی ( میکروفلور ) خاصی است که در خاک برای ایجاد محصولات معین دارای فعالیت های پیوسته می باشد و باعث ثبات ساختمان خاک و نیز رطوبت هوا را جذب می کند و در مقایسه با کود دامی دارای:

5 برابر   N

7 برابر p

11 برابر K

2 برابر Mg , Ca

همچنین حاوی مس ، آهن ، روی و گوگرد قابل جذب می باشد .

منبع:vermicompost.loxblog.com

/ 0 نظر / 63 بازدید