خرید کرم و مقدار استفاده

 

باید متذکر شوم که در کشورمان خرید کرم بسیار حایز اهمیت است زیرا ما برای راه اندازی کارگاههای تولیدی دو هزینه نسبتا بالا داریم که یکی اجاره بهای مکان و دیگری هزینه خرید کرم می باشد. اولی یا همان اجاره بهای مکان که تقریبآ تمامی عزیزان با آن شناخت دارند اما در خرید کرم متاسفانه اطلاعات اندکی مشتاقان به تولید دارند.

 

ابتدای امر باید متذکر شوم زمان خرید کرم باید از فروشنده ی کرم یک کیلو کرم به علاوه ی کوکون زیرا این کوکون ها خود ظرف مدت 2 تا 3 هفته تبدیل به مقدار دیگری کرم می شوند به علاوه مقدار زیادی بستر به صورت همراه که کرم تا ارتباط بر قرار کردن با محیط جدید بتواند در آن زندگی کند.

توجه: هر کرم بالغ میتواند به طور میانگین در هر سه روز یک کوکون ایجاد کند که مدت 23 روز پس از آن ازهرکوکون یک تا سه نوزاد کرم خارج می گردد.اما تمام نوزادان خارج شده از کوکون زنده نمی مانند.

ضمنا مقدار استفاده ی کرم با توجه به هدف و زمان تولید فرق می کند ولی به طور معمول به ازای هر تن کود حیوانی 2 کیلو کرم استفاده می گردد و برای زباله هر تن 3تا 4 کیلو کرم استفاده می کنیم.

/ 0 نظر / 27 بازدید